نکات و تکنیک های مهم کار با اره گرد بر

باید ها و نباید های کار با اره گرد بر را بیاموزید.

اره گرد بر

با خواندن این مقاله می آموزید چگونه به روشی ایمن با اره گرد بر کار کنید. همچنین یاد می‌گیرید چگونه سرعت و کارایی خود را هنگام کار با این دستگاه افزایش دهید.

ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله حتما مقاله چگونه از اره گرد بر استفاده کنیم را بخوانید.

شروع کار با اره گرد بر

 • تیغه را روی عمق برش مناسب تنظیم کنید.

عمق مناسب تیغه اره گرد بر

عمق مناسب برای تیغه

تنظیم تیغه روی عمق برش خیلی زیاد سبب بروز مشکلات مختلفی می‌شود: از آنجایی که در این حالت مقدار بیشتری از تیغه درگیر کار می‌شود، احتمال گیر کردن و لگد زدن آن بیشتر شده و خطر کار با دستگاه افزایش می یابد.

صرف نظر از مشکلات ایمنی، وقتی عمق برش تیغه روی میزان مناسبی تنظیم شده باشد، کارایی تیغه و دستگاه افزایش می یابد.

 • قبل از برش، عمق برش تیغه را تنظیم کنید.

تنظیم عمق برش تیغه اره گرد بر

قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید و ماشه را بکشید، اره را از برق بیرون آورده و با جمع کردن گارد، آن را کنار تخته نگه دارید. سپس پیچ یا اهرم تنظیم عمق را شل کنید و پایه اره را بچرخانید تا جایی که تیغه حدود 6 تا 12 میلیمتر زیر تخته قرار بگیرد. حالا پیچ تنظیم را محکم کنید و کار را آغاز کنید.

 • بگذارید قطعات اضافی آزادانه روی زمین بیفتند.

برش با اره گرد بر

باید اطمینان حاصل کنید انتهای تخته کاملا آزاد است و می‌تواند به راحتی جدا شده و روی زمین بیفتد؛ رعایت این نکته سبب می‌شود اره در دستگاه گیر نکند.

هنگام برش الوار برای قاب زنی و مواردی که در آنها کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار نیست اجازه دهید قطعه اضافی روی زمین بیفتد. قطعه ای که روی زمین می افتد، لایه نازکی از چوب را نیز با خود بلند می‌کند.

به همین دلیل در پروژه هایی که کیفیت در آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است، بهتر است برای پیشگیری از خرد شدن چوب از افتادن قطعه جلوگیری کنید. برای این کار از گیره استفاده نکنید، بلکه تخته را با دست نگه دارید یا قطعه ای که می خواهد جدا شود را با دست بگیرید.

 • هنگام برش تخته چند لا آن را با استفاده از چند تکیه گاه ساپورت و محکم کنید.

برش تخته چند لا با اره گرد بر

تکنیک برش تخته چند لا:

برش عرضی تخته های چند لا بدون تکیه گاه می‌تواند موجب گیر کردن اره یا خراب شدن جلای چوب هنگام جدا شدن قطعه بریده شده شود. اگر از خرک استفاده می کنید، کافی است آن را با یک جفت 4X2 کمی بزرگ تر کنید تا ساپورت لازم برای انجام کار را فراهم کنید.

 • هنگام برش هر دو طرف چوب را روی تکیه گاه قرار ندهید.

برش عرضی چوب با اره گرد بر

لگد زدن دستگاه

برش چوبی که دو طرف آن روی تکیه گاه قرار دارد، حتما موجب بروز مشکل می شود. در این حالت تخته به سمت پایین شکم می دهد که باعث می شود تیغه در آن گیر کند. گیر کردن تیغه موجب لگد زدن اره، خرابی تخته و ایجاد خطر می شود.

 • برای برش موازی با دانه ها (برش rip) تخته را با میخ محکم کنید.

برش موازی بر روی تخته

فوت و فن برش rip: در بیشتر موارد بهتر است هنگام برش rip به جای اره گرد بر از اره میزی استفاده کنید. با این حال اگر اره میزی در دسترس ندارید، و لازم نیست برش کاملا دقیق باشد، می توانید از اره گرد بر استفاده کنید.

برای این کار باید تخته را در حین برش ثابت نگه دارید. بهتر است برای نیل به این مقصود از گیره استفاده نکنید بلکه تخته را با میخ به خرک محکم کنید، مگر اینکه تخته خیلی پهن باشد و گیره ها جلوی دست و پا را نگیرند.

در شکل بالا می بینید که میخ کاملا در تخته فرو نرفته است و با مسیر حرکت اره نیز تداخلی ندارد. شما می توانید در صورت لزوم میخ ها را کاملا داخل تخته فرو برده و پس از انجام کار به راحتی آنها را بیرون بیاورید. برای اینکه تخته آسیب کمتری ببیند، بهتر است از میخ های بی سر استفاده کنید.

*برش rip به برش سرتاسری الوار بر روی یک خط صاف گفته می شود.

 • برش rip را با انگشتتان هدایت کنید.

هدایت برش

هدایت برش با دست:

اگر از انگشت اشاره برای هدایت برش استفاده کنید، انجام برشهای rip طولانی ساده تر می شود. تیغه را همراستا با خط برش قرار دهید، سپس پایه اره را با انگشت شست و اشاره بگیرید.

انگشت اشاره را در طول لبه حرکت بدهید تا تیغه را در مسیر برش هدایت کنید. برای تضمین ایمنی قبل از روشن کردن اره آن را محکم بگیرید و پس از پایان کار نیز تا زمانی که تیغه کاملا توقف نکرده است، دستگاه را رها نکنید.

 • برای شروع برش های زاویه دار گارد تیغه را بالا نگه دارید.

برش زاویه دار با اره گرد بر

فوت و فن انجام برش زاویه دار:

قبل از شروع برش زاویه دار، گارد تیغه را جمع کنید و وقتی برش چند سانتیمتر عمیق تر شد، به آرامی آن را آزاد کنید تا روی تخته قرار بگیرد. اگر بدون جمع کردن گارد کار را آغاز کنید، ممکن است گارد به چوب گیر کرده و موجب گیر کردن تیغه یا انحراف از مسیر برش شود.

در برخی اره های جدید تر گارد تیغه طوری طراحی شده است که هنگام برش زاویه دار جمع شود، ولی حتی در این مدل ها نیز اگر ابتدا گارد تیغه را جمع کنید، انجام برش زاویه دار ساده تر می شود.

 • اگر اره از خط برش فاصله گرفت، کار را از اول شروع کنید.

برش مستقیم با اره گرد بر

شروع دوباره: برش در طول یک خط صاف مهارتی است که به تمرین زیادی نیاز دارد. وقتی تیغه در مسیر خط قرار گرفته باشد، نگه داشتن آن روی مسیر نسبتا آسان است؛ ولی اگر در هنگام شروع کار از مسیر منحرف شدید، هدایت اره به مسیر اولیه دشوار می شود.

به همین دلیل بهتر است در صورت وقوع این مشکل، به جای تلاش برای هدایت اره به مسیر اصلی کار را متوقف کنید و صبر کنید تا تیغه کاملا بایستد؛ سپس اره را بیرون بیاورید، آن را روی خط برش قرار دهید و مجددا کار را آغاز کنید. اگر خوب تمرین کنید، دیگر این مشکل ایجاد نمی شود و می توانید به راحتی یک خط صاف را ببرید.

 • تخته های سنگین را روی زمین و بدون استفاده از خرک ببرید.

برش تخته چوب

برای برش الوار سنگین بهتر است قطعه را به جای خرک روی زمین قرار دهید تا کار راحت تر انجام شود. مطابق شکل بالا چوب را روی پای خود قرار داده و آن را به ساق پا تکیه دهید؛ حالا می توانید کار را شروع کنید.

دقت کنید که محل برش حداقل 30 سانتیمتر با انگشتتان فاصله داشته باشد.

ابزار لازم برای انجام این پروژه

با آماده کردن ابزار لازم در مصرف زمان صرفه جویی کنید. ابزار و مواد لازم برای انجام این پروژه عبارتند از:

 • اره گرد بر
 • عینک ایمنی
 • خرک
 • تخته های 4X2
 • میخ بی سر
کار با اره گرد بر
آموزش برش های بلند با اره گرد بر
آموزش تعویض سه نظام آچاری دریل با سه نظام اتوماتیک
فهرست